חזרה
1945 - יוסף צייר קלפים ... יוסף צייר קלפים בברינליץ 1945 1945 - יוסף צייר קלפים בברינליץ 1945

חזרה עריכה