1943 - יוסף באו מועבר מגטו קראקוב למחנה ריכוז פלאשוב