1943 - יוסף באו מועבר ... יוסף באו מועבר מגטו קראקוב למחנה ריכוז פלאשוב 1943 - יוסף באו מועבר מגטו קראקוב למחנה ריכוז פלאשוב

חזרה עריכה

מה תרצו להוסיף?