1950 - העליה לישראל של רבקה, יוסף והדסה, ספטמבר 1950