1973 - מלחמת יום כיפור ... מלחמת יום כיפור - יוסף נקרא למילואים 1973 - מלחמת יום כיפור - יוסף נקרא למילואים

חזרה עריכה

מה תרצו להוסיף?