2017 - סמינר לוינסקי - כנס של מורים לעברית מכל העולם