2013 - ביקור ראש אגודת הסופרים הפולנים בבית יוסף באו