1944 - העולם ואני - ספר שנכתב על בדלי סגריות במחנה בגטו קרקוב ובמחנה הריכוז