2008 - תלמידים מבית ספר יגאל אלון מציירים בהשראת יוסף באו