חזרה
1944 - העולם ואני - ספר... העולם ואני - ספר שנכתב על בדלי סגריות במחנה בגטו קרקוב ובמחנה הריכוז 1944 - העולם ואני - ספר שנכתב על בדלי סגריות במחנה בגטו קרקוב ובמחנה הריכוז

חזרה עריכה