חזרה
1941 - עדות של אשה בלונ... עדות של אשה בלונדון שהיתה שכנה של משפחתו של יוסף באו בגטו 1941 - עדות של אשה בלונדון שהיתה שכנה של משפחתו של יוסף באו בגטו

חזרה עריכה